Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών (Ι.Α.Α.), νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), είναι μία από τις 81 Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος κατέχοντας εξέχουσα θέση μεταξύ αυτών.

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, κατανέμεται σε 21 Αρχιεπισκοπικές Περιφέρειες, οι οποίες συντονίζονται με τους αντίστοιχους υπευθύνους Αρχιερατικούς Επιτρόπους.

Στην αρμοδιότητα της υπάγονται  145 Ενοριακοί Ναοί (οργανωμένοι στις 21 Αρχιερατικές Περιφέρειες), 12 Κοιμητηριακοί Ναοί, 9 Μοναστηριακοί Ναοί & 158 Παρεκκλήσια.

Οι κληρικοί που υπηρετούν σε αυτήν είναι, Εφημέριοι: 555, από τους οποίους, άγαμοι 203, έγγαμοι 352 & Διάκονοι: 24 από τους οποίους, άγαμοι 14 & έγγαμοι 10.

Το κύριο έργο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, καθώς και της Εκκλησίας γενικότερα, έγκειται στις πνευματικού, λατρευτικού & ποιμαντικού περιεχομένου δράσεις της, που σκοπό έχουν την διάδοση της αλήθειας του Ευαγγελίου, και την μυσταγώγηση των πιστών στο μυστήριο της ζωής του Θεού.

Εκτός του κυρίου έργου της, όμως, συνοδοιπορώντας με την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα της χώρας μας, ανέπτυξε και υλοποιεί, ένα τεράστιο δίκτυο από ευρείες φιλανθρωπικές, κοινωνικές, καθοδηγητικές, πολιτιστικές δραστηριότητες.

Η κεντρική Διοίκηση της Ι.Α.Α. περιλαμβάνει τα εξής: