Πρόσβαση

 

Η πρόσβαση στον Ι. Ναό πραγματοποιείται με τους εξής τρόπους: