Σαρανταλείτουργο

Την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου ξεκινάει η Νηστεία των Χριστουγέννων και το Ιερό Σαρανταλείτουργο.