Πρόγραμμα Ακολουθιών (2)

Τετάρτη 18-12     6.00 μ.μ. Ἱερὸν Εὐχέλαιον

Σάββατον 21-12 7.30 π.μ. Ὄρθρος- Θεία Λειτουργία

                        6.00 μ.μ. Ἑσπερινὸς

Κυριακὴ πρὸ Χριστουγέννων 22-12  

                         7.30 π.μ. Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία                      

                                       Ἁγ. Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας

   Δευτέρα 23-12 7.30 π.μ. Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία                      

                                   Τῶν ἐν Κρήτῃ Δέκα Μαρτύρων

                     5.00 μ.μ. Ὄρθρος καὶ Ἀκολουθία Μεγάλων

                       καὶ Βασιλικῶν Ὡρῶν Χριστουγέννων

Τρίτη 24-12   7.30 π.μ. Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου

                                  Παραμονῆς Χριστουγέννων - Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Εὐγενίας

Τετάρτη 25-12   6.00 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

                         Ἱεροῦ Χρυσοστόμου Χριστουγέννων

                    6.00 μ.μ. Μεθέορτος Ἑσπερινός

Πέμπτη 26-12   7.30 π.μ. Ὄρθρος- Θεία Λειτουργία    

                                       Σύναξις Θεοτόκου

                         6.00 μ.μ. Εσπερινός

Παρασκευὴ 27-12   7.30 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία      

                                 Ἁγ. Στεφάνου

Σάββατον 28-12     7.30 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

                                         Ἁγ. Δισμυρίων Μαρτύρων

                           6.00 μ.μ. Ἑσπερινός